Inhoud van dit artikel

• Definitie gebruiker

• Aantal gebruikers per maand

• Abonnement aanpassen

• Waarom nieuwe abonnementen?

Oude abonnementen

• Periode per gebruiker

• Voorbeeld van berekening actieve gebruikers

• Actieve gebruikers achter de komma.

• Staffelkorting

• Basis abonnement staffels

• Pro abonnement staffels

Definitie gebruiker

Allereerst leggen we graag uit wie we onder 'gebruikers' verstaan. Dit zijn namelijk alle mensen die je toevoegt aan je Pluvo omgeving, ongeacht hun rol. Beheerders (of 'Managers' en 'Eigenaren') vallen dus ook onder gebruikers, evenals de 'gewone' deelnemers.

Aantal gebruikers per maand

Je sluit bij Pluvo een abonnement af op basis van het maximaal aantal gebruikers dat toegang tot je academie heeft én de functionaliteiten die je wilt gebruiken. Een overzicht hiervan vind je op deze pagina.

Sluit je bijvoorbeeld een Teamabonnement af voor 100 gebruikers? Dan kun je maximaal 100 mensen tegelijkertijd in je academie hebben, inclusief jezelf.

Abonnement aanpassen

Bij een maandabonnement kun je iedere maand je abonnement aanpassen. Bij een jaarabonnement kun je altijd omhoog upgraden. Je kunt echter niet lager gaan dan het jaarabonnement dat je hebt afgesloten.

Wil je meer dan 1000 gebruikers tegelijkertijd in je academie? Stuur ons dan een chatbericht voor een offerte op maat.

Waarom nieuwe abonnementen?

We hebben voor nieuwe abonnementen gekozen, omdat we bij veel klanten merkten dat het onduidelijk was hoe gebruikers per maand berekend werden. Dit is nu stukken transparanter en duidelijker.

Je kiest nu een abonnement op basis van het maximaal aantal mensen dat tegelijkertijd in je academie mag zitten en de functionaliteiten die je wilt gebruiken.

Je kunt dus zo vaak je als je wilt mensen toevoegen en verwijderen in je academie tot het aantal dat je ingekocht hebt.

Zo weet je precies wat je maandelijks betaalt en kom je niet voor onverwachte kosten te staan.

Heb je toch meer gebruikers nodig? Of heb je een minder drukke maand? We bieden nog steeds de flexibiliteit van een maandelijks aanpasbaar abonnement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oude abonnementen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heb jij een Pluvo Basis of Pluvo Pro abonnement afgesloten vóór 15 november 2021, en ben je nog niet overgestapt naar de nieuwe abonnementen? Dan gelden onderstaande voorwaarden voor jou.

Periode per gebruiker

Binnen Pluvo betaal je voor actieve gebruikers.

Iedere gebruiker is actief totdat deze in het archief geplaatst wordt, op inactief wordt gezet of geheel uit het platform verwijderd wordt. 

De kosten die je per persoon betaalt, hangt af van wanneer je de persoon aan je Pluvo omgeving toegevoegd hebt. 

De kosten van een gebruiker worden in cycli van een maand bekeken. Dit betekent dat Pluvo per gebruiker maandelijks kijkt of deze actief is. Zo ja, dan zal de gebruiker een nieuwe actieve maand in gaan. Als men halverwege deze actieve periode de gebruiker archiveert, dan zal vanaf de eerste volgende periode de gebruiker niet meer gerekend worden.

Voorbeeld van berekening actieve gebruikers

Je abonnement is gestart op 20 december. Je zet een leerlijn klaar en nodigt je eerste gebruikers uit om deel te nemen. 

Op 1 januari start Sanne in de academie, daarna stapt op 10 januari Henk in. Vervolgens twee weken later komt ook Melanie in de academie om te leren. Henk is in zijn maand alweer klaar met leren en wordt op inactief gezet zodat hij na 30 dagen niet meer meetelt. 

Gebruikers worden geteld vanaf het moment dat ze toegang krijgen tot de academie tot het moment dat ze gearchiveerd worden, met een minimum van een maand per betaalperiode.

Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld Henk op 10 jan actief wordt, wij op 10 febr kijken of dit nog steeds het geval is. Staat Henk op inactief op 10 febr, dan telt hij vanaf die dag niet meer mee voor de factuur van de volgende maand.


Is Henk wel actief op 10 febr, dan zal op 10 maart weer gekeken worden of hij actief is en telt hij weer een maand mee.

Let op: je betaalt dus altijd voor een volledige maand. Archiveer je een cursist bijvoorbeeld anderhalve maand na instap? Ook dan worden 2 maanden gefactureerd.

Zie illustratie hieronder om  te zien wat dit betekent voor de facturatie.

Bovenstaande voorbeeld laat zien dat we voor de facturatie van de periode van 20 jan tot 20 febr de volgende hoeveelheid gebruikers hebben, namelijk:

Henk start op 10 januari en is dus actief op 20 januari als de facturatie periode begint, op 10 febr is Henk niet meer actief. Dit betekent dat hij van 20 januari tot 10 februari actief is. Dit komt neer op 31 -/- 10 dagen = 21 dagen

Sanne is vanaf 20 januari tot 20 februari geheel actief, omdat ze begonnen is op 1 januari. Bij onze check op 1 febr was ze nog steeds actief en ze telt voor de volgende maand weer mee met Pluvo. Zij is dus 31 dagen actief geweest.

Melanie start midden in de facturatie periode op 29 januari en is deze periode dus maar 23 dagen actief.

Pluvo telt alle actieve dagen bij elkaar op en factureert deze aan het eind van de facturatie periode, wat in dit geval 21+31+23= 75 dagen is. Wat neer komt op 75 gebruikers dagen maal € 0,05 (€1,50/30 dagen)

De totale kosten van 20 januari tot 20 februari zijn dan € 3,75 exl. btw bij het basisabonnement.

Actieve gebruikers achter de komma.

Als een gebruiker de helft van de maand meetelt, krijg je getallen achter de komma. 

Je abonnementsperiode kan bijvoorbeeld tot en met 20 februari lopen, maar een gebruiker kan bijvoorbeeld maar tot en met bv. 10 februari mee tellen. In dat geval betaal je 20/30ste van het bedrag in de bewuste facturatie periode. Hierdoor zal in het actieve gebruikers overzicht cijfers achter de komma gebruikt worden om dit te duiden.

De betaalperiode is per maand en de factuur zal altijd aan het einde van de betaalperiode verstuurd worden aan de hand van bovenstaande calculaties.

Staffelkorting

Des te meer gebruikers je in de academie hebt des te minder je gaat betalen per gebruiker. Bijvoorbeeld: je hebt 60 gebruikers in je academie, dan betaal voor de eerste 50 gebruikers (50 * 1,50) €75,- en voor de overige 10 gebruikers (10 * 1,20) €12,-. Dit komt neer op abonnementskosten van €87,- per maand voor 60 gebruikers.

Basis abonnement

Kosten per gebruiker per 30 dagen excl. BTW.
€ 1,50 per gebruiker -  tot 50 gebruikers
€ 1,20 per gebruiker - van 51 tot 300 gebruikers
€ 0,90 per gebruiker - van 301  tot 500
€ 0,60 per gebruiker - van 500 > 

Pro abonnement

Kosten per gebruiker per 30 dagen excl. BTW.
€ 2,70 per gebruiker - tot 50 gebruikers
€ 2,40 per gebruiker - van 51 tot 300 gebruikers
€ 2,10 per gebruiker - van 301  tot 500
€ 1,80 per gebruiker - van 501 tot 2000
€ 1,50 per gebruiker - van 2000 >

Was dit een antwoord op uw vraag?