Bij de algemene cursusinstelling geef je op wat de slagingsgrens is van de cursus. Deze bepaald of je de cursus met goed gevolg afrond of niet. Dit resultaat is te zien aan het eind van de cursus. Als alle hoofdstukken zijn afgerond, dan worden de ‘Melding na afronding’ en het percentage goede antwoorden getoond. Als dit resultaat beneden het slagingspercentage is, zal dit zich uiten in een rood kader met een rood kruis in het overzicht van de e-learning. Als het beter is dan het slagingspercentage zal er een groen vinkje te zien zijn.

Als je de slagingsgrens op '0' zet wordt het percentage niet meer getoond in het eindresultaat en wordt alleen de meldingstekst weergegeven.

Per hoofdstuk kun je aangeven of de vragen in het hoofdstuk meetellen met het eindresultaat. Dit zorgt ervoor dat je oefenhoofdstukken kan creëeren.

Heeft u het antwoord gevonden?