De open vraag kan je op twee manieren gebruiken. 

Vrij antwoord 

Dit is om input te vragen die los van goed en fout geïnterpreteerd dient te worden door de trainer. Ken dan geen punten toe aan deze vraag. Voorbeelden zijn "wat vond je van deze cursus", maar ook "Hoe zou jij met situatie X omgaan".

Vergeleken met opgegeven antwoorden in vraag

 Het gegeven antwoord door de deelnemer wordt vergeleken met de mogelijke antwoorden opgegeven door de auteur. Als deze overeenkomen krijgt de deelnemer de aangegeven punten. Een voorbeeld is "Wat is de hoofdstad van Nederland" waar een deelnemer punten krijgt wanneer hij/zij "Amsterdam" intypt.

Heeft u het antwoord gevonden?