De open vraag kan je op twee manieren gebruiken. 

Vrij antwoord 

Dit is om input te vragen die los van goed en fout geïnterpreteerd dient te worden door de trainer. Ken dan geen punten toe aan deze vraag.

Voorbeelden van vragen zijn "wat vond je van deze cursus?", maar ook "Hoe zou jij met situatie X omgaan?".

Vergelijken met opgegeven antwoorden

Een andere manier om de open vraag te gebruiken, is als testvraag waarbij het gegeven antwoord door de deelnemer wordt vergeleken met de mogelijke antwoorden opgegeven door de auteur. Als deze overeenkomen krijgt de deelnemer de aangegeven punten. Een voorbeeld is "Wat is de hoofdstad van Nederland?", waar een deelnemer punten krijgt wanneer hij/zij "Amsterdam" intypt.

Meerdere juiste antwoorden toevoegen

Het is mogelijk om meerdere antwoorden goed te rekenen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je rekening wilt houden met verschillende spellingsvormen van een woord. Stel, het juiste antwoord is 'gemeentes'. Je wilt dan natuurlijk ook dat de andere meervoudsvorm, 'gemeenten', wordt goedgekeurd. Voeg beide antwoordopties toe zoals hieronder en geef ze beide een punt.

Heeft u het antwoord gevonden?