Sorteren van afbeeldingen en/of teksten is een handige manier om te checken of de deelnemer de informatie goed heeft begrepen. Je kunt de antwoorden verschuiven door er op te klikken en te slepen. Indien gewenst kun je  afbeeldingen aan de antwoorden toevoegen.

Heeft u het antwoord gevonden?