Een van de unieke features van Pluvo is de mogelijkheid om condities in te stellen. Deze condities maken het mogelijk dat je heel precies persoonlijke leerpaden kunt inrichten,

Initiële status

Hiermee bepaal je of het hoofdstuk of de hoofdstukgroep zichtbaar is of verborgen. Verborgen betekent dat de deelnemer niet van het bestaan van het hoofdstuk weet, totdat de condities behaald zijn die gedefinieerd staan.  

Als de status op gesloten staat dan zal de deelnemer wel al het hoofdstuk kunnen zien, maar nog niet kunnen bezoeken. Als alle condities gehaald zijn van dat hoofstuk zal de gesloten status veranderen in open.

Alle of een van de condities

De keuze tussen ‘alle onderstaande condities’ of ‘een van de onderstaande condities’ bepaalt of de verschillende condities allemaal of deels gehaald moeten worden voordat het hoofdstuk geopend wordt. De conditiesets die je hierdoor kan bepalen zijn legio en kunnen, als je ze slim inzet, een unieke, waardevolle cursus tot gevolg hebben.

Verscheidene condities

Afgerond hoofdstuk

Deze conditie zorgt ervoor dat het hoofdstuk opent als een bepaald hoofdstuk is afgerond. Hierdoor kun je een volgorde afdwingen bij de deelnemer.

Punten of score bij een hoofdstuk

Deze conditie kun je heel verfijnd inzetten, omdat je zowel het minimum als het maximum aantal punten kan instellen. Hierdoor kan je bijvoorbeeld extra leerstof openen als iemand iets moeilijk of juist erg makkelijk vindt.

Status van hoofdstuk is beschikbaar

Deze conditie is eigenlijk een soort kopieerfunctie. Als het gekozen hoofdstuk geopend wordt (bijvoorbeeld hoofdstuk 2 wordt geopend wanneer de toets van hoofdstuk 1 gehaald wordt), dan zal dit hoofdstuk ook openen (bijvoorbeeld hoofdstuk 3).

Punten/score of antwoord bij een vraag van hoofdstuk

Door deze condities kun je heel specifiek de volgorde van je cursus instellen. Het antwoord op een enkele vraag kan het cursusverloop namelijk totaal veranderen. Stel dat je wilt dat hoofdstuk X alleen geopend wordt als vraag 1 van hoofdstuk Y goed beantwoord wordt. Open de instellingen van hoofdstuk X en selecteer deze conditie en de vraag waar je de opening van dit hoofdstuk aan wilt linken. Je gebruiker moet dan deze vraag goed beantwoord hebben om dit hoofdstuk te openen. Als dit een hele moeilijke vraag is, kan dit bijvoorbeeld leiden naar een moeilijker hoofdstuk. Als iemand de vraag niet goed heeft, kan dit leiden naar een makkelijker hoofdstuk.

Heeft u het antwoord gevonden?