Een van de unieke features van Pluvo is de mogelijkheid om condities in te stellen binnen lesmodule. Deze condities maken het mogelijk dat je heel precies persoonlijke leerpaden kunt inrichten.

Condities kun je instellen op les of sectieniveau binnen lesmodules. Om condities in te stellen, klik je linksbovenin op overzicht. Ga vervolgens met je muis naar de les of sectie. Rechts, naast de titel, verschijnen schuifjes. Klik hierop en scroll naar beneden. Hier kun je condities toevoegen.

Initiële status

Hiermee bepaal je of de les of de sectie zichtbaar is of verborgen. Verborgen betekent dat de deelnemer niet van het bestaan van het les weet, totdat de condities behaald zijn die gedefinieerd staan.  

Als de status op gesloten staat dan zal de deelnemer wel al de les kunnen zien, maar nog niet kunnen bezoeken. Als alle condities gehaald zijn van die les zal de gesloten status veranderen in open.

Alle of een van de condities

De keuze tussen ‘alle onderstaande condities’ of ‘een van de onderstaande condities’ bepaalt of de verschillende condities allemaal of deels gehaald moeten worden voordat de les geopend wordt. De conditiesets die je hierdoor kan bepalen zijn legio en kunnen, als je ze slim inzet, een unieke, waardevolle cursus tot gevolg hebben.

Verscheidene condities

Afgeronde les

Deze conditie zorgt ervoor dat het hoofdstuk opent als een bepaalde les is afgerond. Hierdoor kun je een volgorde afdwingen bij de deelnemer.

Bijvoorbeeld: rond les 1 af voordat je naar les 2 mag. 

Punten of score bij een les

Deze conditie kun je heel verfijnd inzetten, omdat je zowel het minimum als het maximum aantal punten kan instellen. Hierdoor kan je bijvoorbeeld extra leerstof openen als iemand iets moeilijk of juist erg makkelijk vindt.

Aanbevolen wordt score bij les, omdat je dan alleen de percentages hoeft in te vullen Je hoeft dan niet na te denken over de punten die je verdeeld hebt over de vragen. 

Status van les is beschikbaar

Deze conditie is eigenlijk een soort kopieerfunctie. Als het gekozen hoofdstuk geopend wordt (bijvoorbeeld hoofdstuk 2 wordt geopend wanneer de toets van hoofdstuk 1 gehaald wordt), dan zal dit hoofdstuk ook openen (bijvoorbeeld hoofdstuk 3).

Punten/score bij een vraag van les

Door deze condities kun je heel specifiek de volgorde van je cursus instellen. Het antwoord op een enkele vraag kan het cursusverloop namelijk totaal veranderen. Stel dat je wilt dat hoofdstuk X alleen geopend wordt als vraag 1 van hoofdstuk Y goed beantwoord wordt. 

Open de instellingen van hoofdstuk X en selecteer deze conditie en de vraag waar je de opening van dit hoofdstuk aan wilt linken. Je gebruiker moet dan deze vraag goed beantwoord hebben om dit hoofdstuk te openen. Als dit een hele moeilijke vraag is, kan dit bijvoorbeeld leiden naar een moeilijker hoofdstuk. Als iemand de vraag niet goed heeft, kan dit leiden naar een makkelijker hoofdstuk.

Antwoord bij vraag van les
Deze conditie zorgt ervoor dat leerpaden heel persoonlijk kan worden. Vraag bijvoorbeeld aan je cursisten met een multiple choice vraag waar ze meer over willen leren. Antwoorden ze A? Laat ze dan naar hoofdstuk A gaan. Antwoorden ze B, laat ze dan automatisch naar hoofdstuk B gaan. 

Heeft u het antwoord gevonden?