Per antwoord en vraag kun je punten vergeven. Per hoofdstuk worden de maximaal te halen punten per vraag bij elkaar opgeteld. Dit zijn dan de maximaal te halen punten van dat hoofdstuk. Vervolgens worden de door de deelnemer behaalde punten geteld in het hoofdstuk, deze zetten we vervolgens af tegen het maximaal aantal punten. Dit levert uiteindelijk het behaalde percentage van het hoofdstuk op.

Deze hoofdstukpercentages bepalen weer het totaal percentage op basis van het gemiddelde van alle hoofdstukken. 

Puntensysteem

Bij Pluvo werken wij met een puntensysteem. Dit betekent dat je bij elk antwoord op een vraag punten moet invullen. Dit heeft als voordeel dat de vragen ten opzichte van elkaar kunnen verschillen in waarde. Wat betekent dat een bepaalde vraag belangrijker kan zijn dan de ander. Maar dit betekent ook dat een antwoord een beetje goed of fout kan zijn. Heel genuanceerd dus.

Punten per vraag

Iedere vraag heeft een 'totaal aantal punten' te vergeven. Dit aantal is in te stellen bij het totaal aantal punten van een vraag.

Alle 'totaal aantal punten' van de vragen van een hoofdstuk worden bij elkaar opgeteld. Dit is dan het totaal aantal punten dat je kunt verdienen voor een hoofdstuk. 

Het kan dus zijn dat iemand 3 antwoorden van 2 punten per antwoord goed heeft, maar je maximaal 5 punten voor de vraag wilt geven. Jij hebt de regie in handen, alles is mogelijk!

Punten geven per antwoord

Doordat je per antwoord kan aangeven hoeveel punten je kunt verdienen op de vraag, kun je zorgen dat iemand een antwoord helemaal goed , een beetje goed of gewoon fout heeft. Door een totaal aantal punten van twee te geven kan een antwoord met 1 punt zorgen voor een half goed antwoord. Een antwoord met 2 punten zorgt voor een volledig goed antwoord. Op deze manier kun je heel specifiek bepalen hoe iemand zijn punten bij elkaar sprokkelt. Deze puntenverdeling kun je zelf instellen.

Wil je strafpunten geven op een antwoord? Vul dan een '-' getal voor de punten in. Een cursist kan nooit minder dan 0 punten op een vraag halen, maar je kunt zo wel strafpunten instellen wanneer iemand bijvoorbeeld 5 antwoorden moet geven en 1 verkeerd antwoord heeft ingevuld. 

Tellen de punten van het hoofdstuk niet mee voor de eindscore?
Je kunt bij hoofdstuk instellingen aangeven of de punten meetellen voor het eind resultaat of niet. 

Heeft u het antwoord gevonden?