Een lesmodule bestaat vaak uit meerdere lessen en secties. Deze maak je gemakkelijk aan via het auteursmenu linksboven, zoals je in het filmpje hieronder ziet.

Wanneer je linksboven op het pijltje klikt, ontvouwt een menu zich. Aan het begin van het maken van je lesmodule is dit nog helemaal leeg. Onderin vind je hier twee knoppen. De linkerknop is voor het aanmaken van een les, de rechterknop voor het aanmaken van een sectie. 

Onder een sectie kun je verschillende lessen plaatsen, dit helpt je bij het structureren van je training. Alleen een les kan daadwerkelijk content bevatten. 

Zie het als een boek met verschillende secties, die gevuld zijn met hoofdstukken waar daadwerkelijk wat te lezen valt.

Les aanmaken

Per les geef je in de instellingenpagina de naam, afbeelding en beschrijving. Deze zorgen voor het startscherm van ieder hoofdstuk. Welke door de deelnemer met de ‘start les’ knop kan worden begonnen.

Overige instellingen bij een les zijn:

Diverse opties

Punten tellen mee voor de eindscore

Deze optie is van belang als je een toetselement in je les toevoegt. Stel dat je een oefentoets maakt of oefenopgaven wilt plaatsen. Je wilt dan dat de resultaten niet meetellen bij de beoordeling van de cursus. Klik op het vakje om de punten niet mee te laten tellen. In de inhoudsopgave komt dan onder dit kopje 'oefenen' staan.

Herkansing van
Herkansing van verschijnt alleen wanneer je 'punten tellen mee voor de eindscore' aangevinkt hebt. 

Wanneer een cursist je toets niet haalt, kun je hem/haar automatisch een herkansing aanbieden. De punten van de eerste toets worden met deze functie overgeschreven door de punten van de herkansing. 

Meer over herkansingen lees je hier.

Directe feedback

Directe feedback aan

Wanneer je directe feedback aan zet zal bij de deelnemer bij iedere vraag een knop staan met ‘beantwoord’. Als de deelnemer vervolgens een vraag beantwoordt, zal direct zichtbaar zijn wat het goede antwoord hoort te zijn. Of wat de feedback bij het gegeven antwoord is.  

Directe feedback uit

Als directe feedback uitstaat kan iedere vraag beantwoord worden zonder dat er direct feedback gegeven wordt. Wel wordt het antwoord opgeslagen, zodat de deelnemer over meerdere sessies aan een hoofdstuk kan werken. Onderaan het hoofdstuk wordt er een ‘hoofdstuk afronden’ knop getoond. Pas als de deelnemer deze knop indrukt is het hoofdstuk afgerond en kan de deelnemer de feedback zien.

De deelnemer kan de antwoorden zo vaak wijzigen als hij/zij wil, totdat hij/zij het hoofdstuk afrondt.

Op tijd gebaseerd

Wanneer je wilt dat je deelnemers een les binnen een bepaalde tijd afronden, kun je dit aanvinken. Dit is bijvoorbeeld handig als je een toets aanmaakt en je wilt dat de deelnemers maar een uur de tijd hebben om de toets af te ronden.

Initiële status

Hiermee bepaal je of de les of de sectie zichtbaar of verborgen is. Verborgen betekent dat de deelnemer niet van het bestaan van de les weet, totdat de door jou geformuleerde condities behaald zijn.

Als de status op gesloten staat, kan de deelnemer wel al de les zien, maar nog niet bezoeken. Als alle condities gehaald zijn van deze les zal de gesloten status veranderen in open.

Je hoeft niks te veranderen als je deze les altijd wilt laten zien, zorg er dan wel voor dat je geen condities formuleert.

Verder kun je ook condities aan je hoofdstukken toevoegen, meer daarover lees je hier. 

Sectie aanmaken

Een sectie is vooral handig om duidelijke verdeling te maken tussen de lessen. Zie hiervoor het voorbeeld. Hier is geschiedenis een sectie, waaronder weer lessen vallen zoals 'Ontstaan van Safory' en 'Onze doelstellingen'.Daarnaast kunnen secties condities bevatten. Dit maakt het mogelijk om grote hoeveelheden lessen door een en dezelfde conditie te laten bepalen of deze toegankelijk zijn of zelfs te zien zijn. Check ook daarvoor dit artikel.

Inhoud van de lessen

Als je klikt op een les, ga je naar een (lege) les en kun je allerlei media en assessment items toevoegen. Onderaan de pagina bevinden zich buttons die deze items toevoegen. Zo kun je stap voor stap de les vullen. 

Lees hier meer over de verschillende soorten content die je kunt toevoegen.

En hier lees je meer over de verschillende vraagsoorten

Heeft u het antwoord gevonden?