Wil je Pluvo met je Wix webshop koppelen, zodat cursisten na aankoop automatisch aan je e-learning worden gekoppeld? Volg dan onderstaand stappenplan

Let op:

1. Voorbereiden in Wix

Je moet eerst een paar voorbereidende stappen in Wix doorlopen voordat je met de koppeling aan de slag kan.

Wanneer je in de Wix ADI zit, moet je eerst naar de editor via het tabje rechts in de pagina:

Nu zet je in de Wix editor de Corvid advanced editor aan. Klik hiervoor op 'dev-modus' en vervolgens op 'dev modus inschakelen' :

https://editor.wix.com/html/editor/

Nu ben je klaar om je automation te maken!

2. Wix Automation

Stap 1.

Ga naar Automations Dashboard en maak een nieuwe automatisering aan:

Kies voor Facturen als trigger, met de keuze 'Factuur is betaald'

Stap 2.

Kies als actie: Maak verbinding met Zapier

Opslaan en klaar.

Om de facturen automatisch te genereren moet je dit in je shop instellingen aangeven. Dat kan via Store Settings tab

Klaar? Dan is het tijd om naar Zapier te gaan.

3. Instellen bij Zapier

Open Zapier en maak een nieuwe zap aan.

Start met de trigger te plaatsen van Wix, genaamd 'Wix Automations'

In de stap Customize Automation kies je voor de door jezelf aangemaakte Wix gemaakte automation rule, zoals we hierboven hebben gedaan.

In de 'Find data' krijg je voorbeeld data van Wix, hiermee is het niet goed testen, omdat de velden niet bevolkt zijn met echte data maar met dummytekst.

Maar als je de volgende stappen goed doorloopt zal het goed moeten gaan.

4. Verbinden met Pluvo en voeg gebruiker toe

Stap 1: Het is tijd om naar de volgende 'do this' te gaan. Selecteer hier Pluvo.
Stap 2: selecteer bij 'choose action event 'search or create user. Er moet namelijk eerst een account aangemaakt of gevonden worden voordat deze persoon aan de e-learning gekoppeld kan worden. Selecteer continue.

Stap 3: bij 'Choose account' verbind je jouw Pluvo account met Zapier. Autoriseer Zapier, zodat het toegang krijgt tot je Pluvo account

Stap 4: ga naar Customize user. De volgende stap vraagt je om een User Reference. Dit is een uniek ID voor de gebruiker. Aanbevolen bij Wix is om het 'Contact.email[0]' te selecteren.

Stap 5: vink 'Create Pluvo create user if it doesn't exist yet' aan.
Stap 6: selecteer bij name de velden die corresponderen met de naam van de gebruiker. Zorg wel voor een spatie tussen voor en achternaam veld.
Stap 7: selecteer Contact.email[0] bij Email.
Stap 8: selecteer 'true' bij active.
Stap 9: selecteer 'true' bij invite als je wilt dat cursisten een mail krijgen met uitnodiging voor je academie. Dit is aan te raden.
Stap 10: klik vervolgens op continue.

Let op: Je kan de zap niet testen omdat de testdata uit Wix geen e-mailadres bevat, hierdoor kan er geen user worden aangemaakt in Pluvo. Sla testen over.

5. Aankopen uit Wix in een loop plaatsen voor betere verwerking

Hier moeten we even een moeilijke stap gaan maken. De aankopen zoals we die uit Wix krijgen kunnen niet automatisch doorgelopen worden in Zapier. Dit moeten we op slimme wijze oplossen. Kies in de nieuwe stap onder je net aangemaakte Zap voor de app 'Code by Zapier' en kies daarna voor run javascript.

In de volgende stap gaan we de items op een rij zetten en daarnaast een beetje code plaatsen. Laat wat hieronder staat je niet afschrikken: als je het overneemt zoals hieronder staat, komt alles goed!

  1. Voor ieder item maken we een rij aan en plaatsen daarin de naam Item1 (t/m Item10) in het eerste veld en in het tweede veld de koppeling met het Wix item. Zie onderstaande afbeelding.
  2. Plak onderstaande code in het Codeblok:
const elearningsProducts = Object.keys(inputData).map((key) => {
// Remove price from item
return inputData[key].trim().split(' ').slice(0, -1).join(' ');
});

output = { elearningsProducts };

3. Nu klik je op continue en kan je deze stap testen. Als de code goed is geplaatst zal de test de volgende resultaten tonen.

4. Deze stap is nu afgerond. We hebben nu de namen van de aangekochte producten uit de shop in een keurige lijst weten te plaatsen, zodat we deze kunnen gebruiken voor het plaatsen van de aankoper in de juiste e-learning in Pluvo.

6. Voeg gebruiker toe aan e-learning

Na het aanmaken van de gebruiker, moet je de gebruiker aan je e-learning toevoegen.

Stap 1: klik op het plusje onder de zap die je net hebt aangemaakt.
Stap 2: selecteer wederom Pluvo bij 'choose app'
Stap 3: bij Choose action event, selecteer 'add user to e-learning'
Stap 4: selecteer wederom het juiste Pluvo account zoals in stap 10
Stap 5: bij User Reference selecteer je weer het contact e-mail.
Stap 6: selecteer bij e-learning reference Elearning Products uit de 'Run javascript' stap. Deze stap loopt door alle aankopen van de gebruiker in Wix heen. Als deze persoon dus 3 e-learnings heeft gekocht dan koppelen we deze persoon ook aan deze 3 e-learnings.

Stap 8: Send invite staat standaard op true. De gebruiker krijgt een mail met trainingsuitnodiging. Wil je dat ze alleen een mail van de academie krijgen(wanneer je bij invite in de 'find or create user' stap true hebt geselecteerd), selecteer dan false.
Stap 9: Klaar ;)

7. Naam van product in Pluvo kenbaar maken

Nu moet de inhoud die we meekrijgen in Elearning Products dezelfde zijn als die we hebben ingevuld bij de leerlijn in het vakje 'externe referentie'. Zo weet Pluvo welke e-learning je aan welk product hebt gekoppeld.

Jouw product in Wix is bv. e-learning titel, dan vul je deze ook in bij Pluvo in het vakje externe referentie in Pluvo.

LET OP: Als je een SKU hebt meegegeven aan je producten in Wix, dan worden deze ook meegegeven aan je elearning products in de Zapier. Geef dan ook de SKU mee aan de externe referentie in Pluvo op de volgende manier:

Naam van product (SKU:001)

WIX product gegevens:

Productcode is de SKU van een product in WIX:

Leerlijn in Pluvo met externe referentieveld:

Stap 2: Klaar!

Zet de zap aan en je kunt gaan verkopen ;-)

Wil je automatisch de gebruiker weer op inactief zetten na een bepaalde periode, check dan hoe dit moet bij het item over Woocommerce. Dit werkt hetzelfde voor Wix aankopen.

Heeft u het antwoord gevonden?