Je kunt heel precies instellen wanneer cursisten toegang krijgen tot lesmateriaal/modules.

  1. Ga naar je leerlijn

  2. Selecteer 'voeg modules toe'

  3. Geef je modulegroep een titel. In dit voorbeeld gaan we een certificaat versturen, dus noem ik het certificaat

  4. Selecteer 'voeg module toe', selecteer wat geopend moet worden na het behalen van een conditie.

5. Selecteer conditie

6. Selecteer de conditie die je op je modulegroep wilt zetten. Hieronder leggen we de verschillen uit.

Op instap deelnemer

Niet iedere cursist begint op hetzelfde moment aan een cursus. Vooral niet wanneer iemand e-learning volgt.

Hoe fijn is het dan om gedoseerd content aan te bieden, zodat hij/zij niet overspoeld wordt met nieuwe informatie, maar iedere dag of week iets nieuws leert.

In Pluvo noemen we zo'n dergelijke training een 'op instap' training, maar dit wordt ook wel een drip campagne genoemd.

Aanvang

Eerst moet je bedenken hoeveel uren, dagen of weken nadat iemand gestart is met de leerlijn, de modulegroep open gaat.

Vul bij aanvang het getal in (bijvoorbeeld 1) en selecteer daarna uur, dag of week.

Standaard wordt een mail naar de cursist gestuurd, gebaseerd op de hierboven aangegeven conditie. Wil je dit niet, dan kun je dit uitvinken.

Gesloten of verborgen

Gesloten betekent dat een cursist de modulegroep kan zien, maar nog niet kan openen tot X dagen na instap.

Verborgen betekent dat de modulegroep pas zichtbaar wordt op X dagen na instap. Daarvoor is de modulegroep dus onzichtbaar.

Deadline

Je kunt de modulegroep automatisch laten sluiten. Vul in het linkervakje een getal in (bijvoorbeeld 5) en in het rechtervak of het om uur, dagen of weken gaat. Selecteer daarna of het gesloten is (de modulegroep blijft zichtbaar) of verborgen (de modulegroep verdwijnt.

Bijvoorbeeld: 5 dagen na instap wordt de modulegroep gesloten. De cursist kan nog wel zien wat hij/zij gedaan heeft, maar kan de inhoud van de modulegroep niet meer openen.

Datum

Als je fysieke bijeenkomsten of webinars hebt, kun je een modulegroep op een bepaalde datum en een bepaalde tijd open laten gaan. Kies hiervoor: datum

Selecteer de datum, een aanvangstijd en eventueel een eindtijd.

Standaard wordt een mail naar de cursist gestuurd, gebaseerd op de hierboven aangegeven conditie. Wil je dit niet, dan kun je dit uitvinken.

Gesloten of verborgen

Gesloten betekent dat een cursist de modulegroep kan zien, maar nog niet kan openen tot een bepaalde datum.

Verborgen betekent dat de modulegroep pas zichtbaar wordt op de desbetreffende datum. Daarvoor is de modulegroep dus onzichtbaar.

Deadline

Je kunt de modulegroep automatisch laten sluiten. Selecteer bij deadline de datum en het tijdsstip. Selecteer daarna of het gesloten is (de modulegroep blijft zichtbaar) of verborgen (de modulegroep verdwijnt).

Bijvoorbeeld: op 1 november wordt de modulegroep gesloten. De cursist kan nog wel zien wat hij/zij gedaan heeft, maar kan de inhoud van de modulegroep niet meer openen.

Afronding van lesmodule

Modulegroepen kunnen automatisch geopend worden op basis van afronding van een lesmodule. Zo kun je bijvoorbeeld automatisch een certificaat versturen, maar er ook voor zorgen dat een nieuwe lesmodule pas opengaat wanneer een andere lesmodule afgerond is.

Lesmodule

Selecteer eerst de lesmodule. Deze lesmodule moet afgerond worden, voordat deze modulegroep opengezet wordt.

Eventueel kun je een score toevoegen. Zo kun je zeggen dat iemand minimaal 55% score moet hebben, voordat de lesmodule geopend wordt.

Andersom werkt natuurlijk ook: als iemand een onvoldoende heeft, kun je diegene extra lesmateriaal aanbieden.

Status open

De modulegroep wordt geopend wanneer de lesmodule afgerond is. Echter kan je ook kiezen dat de modulegroep X uur na afronding pas open wordt. Vul bij 'status open' in hoeveel uur, dagen of weken na afronding de modulegroep beschikbaar wordt.

Standaard wordt een mail naar de cursist gestuurd, gebaseerd op de hierboven aangegeven conditie. Wil je dit niet, dan kun je dit uitvinken.

Gesloten of verborgen

Gesloten betekent dat een cursist de modulegroep kan zien, maar nog niet kan openen tot een lesmodule afgerond is.

Verborgen betekent dat de modulegroep pas zichtbaar wordt wanneer de lesmodule afgerond is. Daarvoor is de modulegroep dus onzichtbaar.

Deadline

Je kunt de modulegroep automatisch laten sluiten. Vul in het linkervakje een getal in (bijvoorbeeld 5) en in het rechtervak of het om uur, dagen of weken gaat. Selecteer daarna of het gesloten is (de modulegroep blijft zichtbaar) of verborgen (de modulegroep verdwijnt.

Bijvoorbeeld: 5 dagen na afronding van de lesmodule die hierboven als conditie geselecteerd is, wordt de modulegroep gesloten. De cursist kan nog wel zien wat hij/zij gedaan heeft, maar kan de inhoud van de modulegroep niet meer openen.

Beschikbaarheid van losse modules


We hebben je nu uitgelegd hoe je condities op een modulegroep zet. Je kunt echter ook de beschikbaarheid van elke losse module wijzigen.

Laten we een voorbeeld nemen: stel, ik wil dat op 20 april om 09.00 uur mijn lesmodule opent. Dan kan ik dat regelen met de conditie 'op datum', zoals dat hierboven uitgelegd is. Maar ik wil binnen diezelfde modulegroep (want het hoort bij elkaar) ook een voorbereidingsdocument toevoegen en dat document moet twee dagen van tevoren te openen zijn. Als ik het voorbereidingsdocument toevoeg aan dezelfde modulegroep, dan zal het document dezelfde conditie aannemen als de lesmodule en opent het dus op 20 april. Gelukkig is daar een oplossing voor!

Als je het voorbereidingsdocument hebt toegevoegd, zul je namelijk een slotje zien achter de titel. Hiermee kun je voor alléén het voorbereidingsdocument instellen dat het voor of na de conditie van de modulegroep opengaat (let op: dit werkt alléén als de initiële status bij de conditie is ingesteld op 'gesloten'). In dit geval stel ik dus in: 'Beschikbaar 2 dagen voor conditie'. Op deze manier kun je binnen een modulegroep variëren in de beschikbaarheid van de afzonderlijke modules!


Heb je het antwoord gevonden?