Inhoud van dit artikel

• Definitie gebruiker

• Periode per gebruiker

• Voorbeeld van berekening actieve gebruikers

• Actieve gebruikers achter de komma.

• Staffelkorting

• Basis abonnement staffels

• Pro abonnement staffels

Definitie gebruiker

Allereerst leggen we graag uit wie we onder 'gebruikers' verstaan. Dit zijn namelijk alle mensen die je toevoegt aan je Pluvo omgeving, ongeacht hun rol. Beheerders (of 'Managers') vallen dus ook onder gebruikers, evenals de 'gewone' deelnemers.

Periode per gebruiker

Binnen Pluvo betaal je voor actieve gebruikers.

Iedere gebruiker is actief totdat deze in het archief geplaatst of geheel uit het platform verwijderd wordt. 

De kosten die je per persoon betaalt, hangt af van wanneer je de persoon aan je Pluvo omgeving toegevoegd hebt. 

De kosten van een gebruiker worden in cycli van een maand bekeken. Dit betekent dat Pluvo per gebruiker maandelijks kijkt of deze actief is. Zo ja, dan zal de gebruiker een nieuwe actieve maand in gaan. Als men halverwege deze actieve periode de gebruiker archiveert, dan zal vanaf de eerste volgende periode de gebruiker niet meer gerekend worden.

Voorbeeld van berekening actieve gebruikers

Je abonnement is gestart op 20 dec. je zet een training klaar en nodigt je eerste gebruikers uit om deel te nemen. 

Op 1 januari start Sanne in de academie, daarna stapt op 10 januari Henk in. Vervolgens twee weken later komt ook Melanie in de academie om te leren. Henk is in zijn maand alweer klaar met leren en wordt op inactief gezet zodat hij na 30 dagen niet meer meetelt. 

Gebruikers worden geteld vanaf het moment dat ze instappen tot het moment dat ze gearchiveerd worden, met een minimum van een maand per betaalperiode. Dit betekent dat wanneer (bijvoorbeeld) Henk op 10 jan actief wordt, wij op 10 febr kijken of dit nog steeds het geval is. Staat Henk op inactief op 10 febr, dan telt hij vanaf die dag niet meer mee voor de factuur van die maand.
Is Henk wel actief op 10 febr, dan zal op 10 maart weer gekeken worden of hij actief is en telt hij weer een maand mee.

Zie illustratie hieronder om  te zien wat dit betekent voor de facturatie.

Bovenstaande voorbeeld laat zien dat we voor de facturatie van de periode van 20 jan tot 20 febr de volgende hoeveelheid gebruikers hebben, namelijk:

Henk start op 10 jan en is dus actief op 20 jan als de facturatie periode begint, op 10 febr is Henk niet meer actief. Dit betekent dat hij van 20 jan tot 10 febr. actief is.
Dit komt neer op 31 -/- 10 dagen = 21 dagen

Sanne is vanaf 20 jan tot 20 febr geheel actief, omdat ze begonnen is op 1 jan en bij onze check op 1 febr actief was en dus de volgende maand weer gebruik gaat maken van Pluvo. Zij is dus 31 dagen actief geweest.

Melanie start midden in de facturatie periode op 29 jan en is deze periode dus maar 23 dagen actief.

Pluvo telt alle actieve dagen bij elkaar op en factureert deze aan het eind van de facturatie periode, wat in dit geval 21+31+23= 75 dagen is. Wat neer komt op 75 gebruikers dagen maal € 0,05.
De totale kosten van 20 jan tot 20 febr zijn dan € 3,75 exl. btw bij het basisabonnement.

Actieve gebruikers achter de komma.

Als een gebruiker de helft van de maand meetelt, krijg je getallen achter de komma. 

Je abonnementsperiode kan bijvoorbeeld tot en met 20 februari lopen, maar een gebruiker kan bijvoorbeeld maar tot en met bv. 10 februari mee tellen. In dat geval betaal je 20/30ste van het bedrag in de bewuste facturatie periode. Hierdoor zal in het actieve gebruikers overzicht cijfers achter de komma gebruikt worden om dit te duiden.

De betaalperiode is per maand en de factuur zal altijd aan het einde van de betaalperiode verstuurd worden aan de hand van bovenstaande calculaties.

Staffelkorting

Des te meer gebruikers je in de academie hebt des te minder je gaat betalen per gebruiker. Bijv. Je hebt 60 gebruikers in je academie, dan betaal voor de eerste 50 gebruikers (50 * 1,50) 75,- en voor de overige 10 gebruikers (10 * 1,20) 12,-. Dit komt neer op abonnementskosten van 87,- per maand voor 60 gebruikers.

Basis abonnement

Kosten per gebruiker per 30 dagen excl. BTW.
€ 1,50 per gebruiker -  tot 50 gebruikers
€ 1,20 per gebruiker - van 51 tot 300 gebruikers
€ 0,90 per gebruiker - van 301  tot 500
€ 0,60 per gebruiker - van 500 > 

Pro abonnement

Kosten per gebruiker per 30 dagen excl. BTW.
€ 2,70 per gebruiker - tot 50 gebruikers
€ 2,40 per gebruiker - van 51 tot 300 gebruikers
€ 2,10 per gebruiker - van 301  tot 500
€ 1,80 per gebruiker - van 501 tot 2000
€ 1,50 per gebruiker - van 2000 >

Heeft u het antwoord gevonden?