Categorieën

Je kunt gebruik maken van categorieën om velden (wij noemen dit facetten) toe te voegen aan gebruikers of leerlijnen. Zo kun je bijvoorbeeld ook het veld 'organisatie' toevoegen aan gebruikers of 'maand' aan leerlijnen. Na het toevoegen van een categorie kun je bij iedere gebruiker of leerlijn dit veld invullen. Ga hiervoor naar beheer -> instellingen -> categorieën.

Standaard kun je bij gebruikers filteren op groepen en rollen, maar ook kun je filteren op de facetten die je hebt toegevoegd. Heb je dus het veld 'organisatie' toegevoegd bij categorieën, dan kun je ook hierop filteren en alleen deelnemers laten zien die bij een bepaalde organisatie horen.

Je kan kiezen uit drie verschillende type categorieën: vaste waardes, datum of open veld. Je kan ook instellen of een categorie verplicht moet worden ingevuld, of het aanpasbaar is door de gebruiker zelf en of het openbaar voor alle deelnemers moet zijn.

Heeft u het antwoord gevonden?